Калин Калинов

мениджър

+359 883 381 463

kalinchuzz@gmail.com

Банкова сметка: Банка ДСК
Сдружение: „ЕКС ЕНЕРДЖИ КРЮ“
IBAN: BG16STSA93000023669063
BIC: STSABGSF